Każdy Klient traktowany jest indywidualnie, a wynagrodzenie za nasze usługi zależy od zakresu zleconych prac i jest negocjowane z Klientem przy podpisywaniu umowy. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ wiele czynników, między innymi:

rodzaj ewidencji księgowej,

ilość dokumentów księgowych w miesiącu,

liczba zatrudnionych pracowników,

profil działalności,

rodzaj sporządzanych dodatkowych zestawień ułatwiających zarządzanie.

Preferujemy odpłatność w formie miesięcznego ryczałtu zgodnie z podpisaną umową na podstawie wystawionej faktury VAT.