Oferta Biura Rachunkowego Abakus dostosowana jest indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Świadczymy usługi w zakresie:

Prowadzenie dokumentacji księgowej:

ksiąg rachunkowych spółek kapitałowych, spółek osobowych oraz osób fizycznych,

podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

ewidencji na potrzeby rozliczenia podatku VAT,

ewidencji ryczałtowych,

ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Doradztwo rachunkowe i księgowe:

opracowanie polityki rachunkowości według wymogów Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

przygotowanie i wdrożenie zakładowego planu kont,

konsolidacja sprawozdań finansowych,

Doradztwo podatkowe:

optymalizacja wyboru formy prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania,

udzielanie informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego, kodeksu spółek handlowych i innych przepisów związanych z prowadzoną działalnością,

reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi.

Sprawozdawczość:

przygotowanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych i celnych,

przygotowanie deklaracji do ZUS,

sporządzanie sprawozdań do urzędów statystycznych,

sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według Ustawy o Rachunkowości oraz według MSR,

przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Prowadzenie dokumentacji płacowo-kadrowej:

sporządzanie list płac,

rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,

prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS pracowników i właścicieli, sporządzanie raportów RMUA,

sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS,

obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń i sporządzanie rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz PIT-8AR,

sporządzanie informacji rocznych o dochodach uzyskanych przez pracowników PIT-11, PIT-40,

sporządzanie deklaracji PFRON.

Ksiegowosc Kraków Biuro Rachunkowe Kraków Promocje Cennik Kontakt